Piaskarka Profesjonalna


Piaskowanie metalu polega na działaniu strumienia produktu ściernego poruszanego najczęściej sprężonym powietrzem pod wysokim ciśnieniem na metal, w celu wyrównania szorstkiej powierzchni, ukształtowania lub usunięcia zanieczyszczeń powierzchniowych. Pierwotny proces obróbki strumieniowo-ściernej został opatentowany przez Benjamina Chew Tilghmana już 1870 roku. Rezultat piaskowania jest porównywalny do efektu z użyciem papieru ściernego, jednak zapewnia bardziej równomierne doczyszczenie powierzchni bez problemów w trudno dostępnych miejscach. Piaskarki w większości wypadków składają się z komory, w której następuje mieszanie się piasku z powietrzem, a później mieszanina tłoczona jest przez ręczną dyszę w kierunku powierzchni czyszczonego metalu. Dysze są dostępne w szeregu różnych kształtów, rozmiarów oraz wykonywane z różnych materiałów, z których najbardziej popularny jest węglik boru, ze względu na jego dużą odporność na ścieranie. Piaskarki, jako urządzenia niezwykle mobilne i niewielkich rozmiarów, używane są do oczyszczania powierzchni, których nie można oczyścić w urządzeniach stacjonarnych, w szczególności do wykonywania prac konserwatorskich. Należy nie zapominać, że piaskowanie powoduje powstanie znaczącej ilości pyłu, zarówno z medium czyszczącego, jak i z pozostałości farb i rdzy z oczyszczanego metalu. Dlatego też przy piaskowaniu metalu potrzebne jest używanie odzieży ochronnej, w szczególności, osłaniającej oczy i drogi oddechowe, tak aby cząsteczki piasku i resztek z czyszczonych powierzchni nie dostały się do płuc i nie zraniły gałek ocznych.